Üniversitelere KPSS şartsız personel alımı başladı. Lise diploması olanlar dikkat

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan üniversiteler, şubelerinde lise mezunu personel ve işçi alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Başvuruların başladığı ve mülakat yapılmadan alımların tamamlanacağı duyuruldu.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Personel alımına başvurmak isteyen adaylar için bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar şöyle sıralandı:

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak. Bu suçlar arasında devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları bulunmaktadır.

4-) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

6-) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel bir durumun tespit edilmemesi.
Yukarıda yer alan şartları taşıyan adaylar, başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgiye kamu ilan sayfaları üzerinden ulaşabilecek.

HANGİ MESLEK GRUPLARINDA ALIM GERÇEKLEŞECEK?

Çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştireceklerini açıklayan üniversiteler, şu meslek alanlarında ilan açtı:

1-) Büro Personeli, üniversite idari birimlerinde ofis işlerinde çalışacak personel alınacaktır.

2-) Destek Personeli, genel destek görevlerini yerine getirecek personel alınacaktır.

3-) Tıbbi Sekreter, tıp fakülteleri veya hastanelerde tıbbi sekreterlik görevini üstlenecek personel aranmaktadır.

4-) Mühendis, üniversite bünyesinde teknik alanlarda çalışacak mühendis alınacaktır

5-) Temizlik Görevlisi, üniversite kampüslerinde temizlik hizmetlerinde çalışacak personel aranmaktadır.

6-) Hastabakıcı, sağlık birimlerinde hasta bakımı yapacak personel alınacaktır.

7-) Tekniker ve Teknisyen, teknik ve laboratuvar alanlarında çalışacak tekniker ve teknisyen alımı yapılacaktır.

😎 Diğer Sağlık Personeli, çeşitli sağlık birimlerinde çalışacak diğer sağlık personeli alınacaktır.

9-) Acil Tıp Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri, acil sağlık hizmetlerinde çalışacak teknisyen ve tekniker alınacaktır.

10-) Şoför, üniversite taşıma hizmetlerinde görev alacak şoförler aranmaktadır.

11-) Kütüphaneci, üniversite kütüphanelerinde çalışacak kütüphaneci alınacaktır.

12-) Mütercim-Tercüman, çeşitli dil ihtiyaçlarını karşılayacak mütercim ve tercüman alınacaktır.

Yukarıdaki meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili kamu ilan sayfalarından başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi alabiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir